matematikarge.com
 
LYS Matematik Konuları 
LYS Konuları / Matematik 2
 
Sınavın ikinci aşaması olan LYS sınavı matematik oturumunda 50 matematik, 22 geometri ve 8 analitik geometri sorusu olmak üzere toplam 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecektir. Bu bölümdeki matematik soruları çoğunlukla Lise-1, Lise-2, Lise-3 ve Lise-4 müfredatına dayalıdır. LYS matematik soruları yorumdan ziyade bilgi içerikli sorular olduğu için daha az zaman almaktadır. Uzun işlem sebebiyle zaman alan soru sayısı %10-15 arasındadır.
 
LYS Matematik Konuları
 
İşlem-Modüler Aritmetik
Bağıntı-Fonksiyon
Polinom
Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma 
2. Derece Denklemler
Parabol
2. Derece Eşitsizlikler
Olasılık
Trigonometri
Karmaşık Sayılar
Logaritma
Toplam-Çarpım Sembolleri
Diziler-Seriler
Matris-Determinant
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral
 
LYS Geometri Konuları
  
Açılar-Üçgenlerde Açılar
Üçgenler
Çokgenler - Dörtgenler
Çember
Çokgensel Bölgelerde Alan
Üç Boyutlu Geometri
Nokta, Doğru ve Çember Analitiği
Vektörler
Elips, Hiperbol, Parabol
Geometrik Yer ve Üçgen Çizimi
  
İbrahim Yumuşak
Matematik Öğretmeni
www.matematikarge.com