Share  

Sizce okullarda dağıtılan tablet bilgisayarlar faydalı oldu mu?

matematikkafe.com
 
Matematik Nedir
 
Matematik Nedir annebabaokulu.net
 
— Evrensel bir dil ve kültürdür (Matematikçe). İnsanoğlunun bugün düşünme ve iletişimde en yaygın olarak kullandığı öncelikli olarak iki dil vardır. Birincisi Türkçe, İngilizce gibi dünyadaki tüm diller ve matematik.  Dil, en genel ve geniş anlamıyla “düşünme” ve “iletişim” için vardır. Matematik, “pozitif bilim”in, “doğa” ile iletişimin dilidir. Soyutlayabilme, kavram yaratabilme, kavramlarla düşünebilme ve çıkarımlarda bulunabilmektir.
 
— En basit tanımıyla matematik, sayı, şekil ve semboller bilgisidir; mantıksal bir sistemdir.

— De Corte (2004) matematigi " yaşamın soyutlanmış bir biçimi" olarak tanımlamaktadır.
 
Matematik ismi nereden geliyor?
 
Pisagor, öğretisinin tümüne insan bilgisinin tümünü kuşatan anlamına gelen matematlar adını vermiştir. Kelime manası "öğrenilmesi gereken şey", yani, bilgidir. Bu tarihlerden önceki yıllarda, matematik kelimesi yerine, yer ölçümü manasına gelen, geometri ya da eski dillerde ona eşdeğer olan sözcükler kullanılıyordu. Matematiğin yazılı literatüre girmesi, M.Ö. 380 civarında olduğu sanılmaktadır.
 
Matematiği diğer dillerden ve bilimlerden ayıran en önemli özellikleri:
Sadece dünyamızda değil tüm evrende geçerlidir.
Tüm matematiksel ifadeler sonsuza kadar kalıcıdır: Örneğin Pisagor teoremi hem Antik Çağda hem de şu anda aynı şeyi ifade eder.
Matematik yapmak için hiç bir araç gerece gerek yoktur. Bir kalem ve kağıt yeterlidir. Örneğin kuarklar, deneysel verilere dayanarak değil matematiksel simetri örüntülerinden hareketle keşfedilmiştir. (Aşk ve Matematik sayfa: 49)
Hazırlayan: www.matematikkafe.com