Share  

Sizce okullarda dağıtılan tablet bilgisayarlar faydalı oldu mu?

annebabaokulu.net - Geleceğin Eğitim Kurumları
 
 
Güçlü bir nesil yetiştirebilmenin tek yolu, kendine güven duygusuna sahip, yetenekli kişileri öğretim sisteminin içine almakla olasıdır.
Kendisine güven duygusu az olan insanların, yetiştirecekleri öğrencilere gösterecekleri hedefler düşük olmakta, “bizden adam olmaz”  görüşünün egemen olduğu insan kalabalıkları yetiştirilmektedir.
 
Cafoğlu'na göre, okullar sürekli eğitim merkezleri olarak toplumun bütün kesimlerine hitap edecek bir yapıya kavuşturulmalıdır. Enformasyon toplumunun özelliği olan hızlı değişim, bireylerdeki bilginin çok daha kısa sürede eskimesine yol açacağı için artık toplumun üyelerinin yeni bilgi gereksinimlerinin karşılandığı merkezler olarak okulların buna uygun olarak yapılanması ve günün her saatinde kullanıma açık olması gerekmektedir.
 
Bir diğer görüşe göre geleceğin okulu, içinde her türlü kaynağın bulunduğu bir "kütüphane"ye dönüşecektir. Bütün eğitim kurumları aynı zamanda birer "açık öğretim kurumları" olacaktır.
   
Bilgi artık her yerdedir. Onu sınırları belli kurumlara hapsetmek mümkün değildir. Bu nedenle okulların artık bilgi aktaran kurumlar olmaktan çıkarılıp bilgi üretebilen ve bireylere anlama, analiz etme ve problem çözme gibi becerileri kazandırır hale getirilmesi gerekmektedir.
  
Hazırlayan: www.annebabaokulu.net eğitim masası