Share  

Sizce okullarda dağıtılan tablet bilgisayarlar faydalı oldu mu?

matematikarge.com - DOĞADAKİ MATEMATİK -1
 

Eşkenar üçgen ve kar tanesi
Bir eşkenar üçgenin her kenarının ortasındaki üçte birlik kısmı alın. Bunlarla şekildeki gibi yeni bir üçgen oluşturun. Yeni üçgen şekil olarak aynı ve büyüklük olarak ilkinin üçte biri kadardır. Böylece devam edildiğinde, ideal bir kar tanesi elde edersiniz.
     
Bir sığırın canlı ağırlığı
Bir sığırın canlı ağırlığını bulmak için, göğüs çevresinin karesi ile vücut uzunluğu ve 87,5 kat sayısı çarpılır.
               
P= c2.h.87,5
  (C: Göğüs çevresi,    h: vucut uzunluğu,    p: sığırın canlı ağırlığı.)
 
    
Cırcır böceği ile hava sıcaklığı arasındaki ilişki
Cırcır böceğinin sesleri ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki vardır. Dolayısıyla hava sıcaklığını aşağıdaki formül ile fahranayt cinsinden bulabiliriz.
 
T= 0,3.N+40
(T: hava sıcaklığı, N: cırcır böceğinin bir dakikada çıkardığı ses sayısı) (Kaynak: mathinsight.org/data_modeling_versus_mathematical_modeling)  
 
 
Doğadaki her şeyin birbirleriyle ilişkisi
Bir gölün alanını bulma ile bir taşın yukardan düşme hızı arasında bir ilişki olabileceği çoğumuzun aklına gelmez. Böyle bir ilişkinin varlığını matematik ile anlayabiliyoruz. Gölün alanı integralle, taşın düşme hızı türev ile bulunur. Türev ise integralin tersidir.
 
 
Köpeklerin en uygun yolu seçmesi
Matematikçi Pennings 2003 yılında yayımlanan makalesiyle, köpeğinin matematiksel analiz yaptığını dünyaya duyurmuştu. Suya atılan topun peşine düşen köpek, çoğu zaman önce kumsal boyunca biraz koşup, daha sonra suya dalarak en kısa sürede topa ulaşıyordu. Suda farklı, karada farklı hızla ilerleyebilen köpek, A noktasından B noktasına en kısa sürede ulaşabilmesi için hangi noktada suya girmesi gerekiyorsa, o noktada suya atlıyordu.
 
 
Derleyen
İbrahim Yumuşak
Matematik Öğretmeni