KARŞILIKSIZ SEVGİ İLE KARANLIĞA VEDA

Pratik Çarpma Yöntemleri
 
Derleyen
İbrahim Yumuşak
Matematik Öğretmeni
   
etiketler:  elle kolay çarpma, ygs, lys, sbs, ales, kpss matematik pratik bilgiler, püf noktaları, hızlı çarpma teknikleri, kolay elle yapılan kısa yoldan matematiksel işlemler
 
Kural
Sonu sıfırla biten sayıların çarpımı
 
Örnek:
20 ile 300'ü çarpmanız gerektiğini düşünelim. İlk önce sıfırları dikkate almayız. 2*3 işleminden 6 elde edilir. 6'nın önüne dikkate almadığımız sıfırları eklediğimizde sonuç 6000 çıkar.
 
Kural
Bir sayının 5 ile çarpımı
Bir sayıyı 5 ile çarpmak için 10 ile çarpıp yarısını almak yeterlidir. Örneğin, 42 ile 5 i çarpmak yerine 420 sayısını ikiye böler cevabı 210 buluruz.
 
Kural
101, 1001, 10001, vb. bir sayı ile, bu sayıdan bir basamak küçük bir sayının çarpımı
Bunun için sayıyı yan yana 2 defa yazmak yeterlidir.
Örnekler:
             101 * 68 = 6868
           10001 * 4605 = 46054605
 
Kural
İki basamaklı ve 5 ile başlayan sayıların karesi
Birler basamağı ile 25 sayısı toplanarak ilk iki basamak, birler basamağının karesi alınarak da son iki basamak bulunur.
 
Örnek1:
562=?
25+6= 31 ve cevap: 3136
 
Örnek2:
512= ?
25+01= 26 ve cevap: 2601
 
Kural
Birler basamağındaki sayıları 1 olan 2 basamaklı 2 sayının çarpımı
Sağdan sola doğru önce 1 sonra bu iki sayının onlar basamağındaki sayıların toplamını, sonra da çarpımını yazarız. a+b> 9 olursa 1 elde olarak geçer.
 
Örnek:
31 * 61 = 3 * 6  | 3 + 6  | 1 = 1891  
 
Örnek1:
48 * 25 = 48/4 * 100
48/4 = 12 eder ve arkasına  2 sıfır yazarak 1200 buluruz.
 
Örnek2:
241 * 25 =?
241/4 = 60 buluruz ve 1 artar. Bu yüzden sonuna 25 yazarız. Sonuç 6025 olur.
 
Kural
Aralarında 2 fark bulunan sayıların çarpımı
Bunun için sayıların ortalamasını kendisiyle çarparız ve bir eksiğini alırız. Örneğin 19 ile 21 i çarpmak için 20*20-1 işlemini yapar ve sonucu 399 olarak buluruz.
Aralarında 4 fark bulunan sayıların çarpımını bulmak için ise sayıların ortalamasını kendisiyle çarparız ve bu sefer dört eksiğini alırız. Örneğin 13 ile 9 u çarpmak için 11*11-4 işlemini yapar ve sonucu 117 olarak buluruz.
 
Kural
100 den büyük ve 100 e yakın iki sayının çarpımı
 
Örnek1:
109*104 çarpımını hesaplayalım. Önce her zaman 1 yazılır. Sonra 9 ile 4 ün toplamı daha sonra 9 ile 4 ün çarpımı yazılır. Cevap: 11336
 
Örnek2:
101*127=? Önce 1 sonra 1 ile 27 toplamı en sonunda ise 1 ile 27’nin çarpımı yazılır ve cevap 12827 olur.
 
Kural
Sonu 1 veya 9 ile biten bir sayının karesi:
      212= 202+(20+21)
      312= 302+(30+31)
      192= 202-(20+19)
      392= 402–(40+39)
 
Kural
Tek sayıların toplamı
 
1=12
1+3= 22
1+3+5= 32
1+3+5+7= 42
1+3+5+7+9= 52
1+3+5+7+9+11= 62
 
Kural
a) Aynı rakamla başlayıp, son rakamları toplamı 10 olan sayıların çarpımı
 
Örnek1:
47*43= ?
Birler basamağındaki sayılar çarpılıp 3*7= 21 bulunur. Onlar basamağındaki sayı 1 artırılır ve kendisiyle çarpılır 5*4= 20 Daha sonra bu iki sayı yan yana yazılarak sonuç 2021 bulunur.
 
Örnek2:
69*61= ?
9*1= 9 ve 7*6= 42 olup cevap 4209 bulunur.
 
b) Sonu 5 ile biten sayıların karesi
Sonu beş ile biten sayıların karesini bulmak için yirmi beş yazar, önüne bu sayının onlar basamağındaki sayısı ile onun bir fazlasının çarpımını yazarız.
 
Örnekler:
 652 = 6*7 | 25 = 4225
1052 = 10*11 | 25= 11025
 
Kural
Sonu 4 ile biten sayıların karesi
 
Örnek:
642 =?
İlk olarak bu sayının 1 fazlasının karesi bulunur.
Yani(64+1)2=652=4225 (bunu bulmayı kısa yoldan biliyoruz).
Sonra 64+65=129 ve 4225- 129=4096 
 
Kural
Sonu 6 ile biten sayıların karesi
 
Örnek1:
762=?
Önce 1 eksiğinin karesi alınır.752=5625.
Sonra 76+75=151 ve 5625+151=5776 bulunur.