Kadından Elini Çek!

Kadına yönelik şiddetin en belirgin biçimi ne yazık ki ‘kadın cinayetleri ‘şekline dönüşmüştür. Oysaki yoksulluk, baskı, eğitimsizlik gibi konularda dezavantajlı bir durumda bulunan kadınlar için en belirgin durumun kadın cinayetleri olması oldukça travmatik bir durumdur. Kadın hakları ve kadının toplum içindeki durumunu güçlendirmeyi planlayan kadın cinayetlerini önlenemez halde yükselişi bizlere kadınların can güvenliği konusunda düşünmeye ve ek tedbirler talep etmeye itmiştir.

Artık kadın cinayetlerini erkekler tarafından planlanan ve tasarlanan acımasız cinayetler şeklinde görmekteyiz. Hemen her gün medyada kadın cinayetlerini görür ve duyar hale geldik ve ne yazık ki medyada yer alan bazı dizi ve programlarda kadına yönelik şiddeti görünür biçimde işlemektedir. Kadına yönelik şiddet ve istismarlara karşı bir önlem alınması gerekmektedir. Kadınları kadın konuk evine göndermek yerine erkekleri eğitmek amacıyla ıslah evi açılması ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi gerekmektedir.

Haber: Miray Çakır

Matematik Kafe